Oferujemy
prowadzenie pełnej księgowości w pomieszczeniach, na sprzęcie i oprogramowaniu ,,ACCO''
pełną obsługę księgową w pomieszczeniach, na sprzęcie i oprogramowaniu Klientów,
wyprowadzanie zaległości księgowych
organizowanie systemu rachunkowości dla nowo powstających firm,
bieżące nadzorowanie prac księgowych, prowadzenie konsultacji księgowo-podatkowych
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt), do każdej z powyższych form ewidencji księgowej lub podatkowej - prowadzenie ewidencji do celów VAT
sporządzanie list płac,naliczeń ZUS, deklaracji PIT-4 i ZUS
sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz sprawozdań statystycznych
sporządzanie analiz dla zarządu
sporządzanie raportów oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta
zastępstwa głównego księgowego
pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu
asysta i współpraca z Klientem przy załatwianiu spraw urzędowych