Powierzone nam prace są wykonywane zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami). Aktualnie w pełnej obsłudze księgowej mamy około trzydziestu Klientów, prowadzimy książki przychodów i rozchodów dla dwudziestu kilku Klientów. Niektórzy pozostają w obsłudze księgowej ,,ACCO'' od wielu lat. Na życzenie Nowych Klientów podamy do Nich adresy.
Klienci otrzymują usługi najwyższej jakości, w uzgodnionym terminie, po konkurencyjnej cenie.