Jesteśmy firmą audytorską powstałą na bazie doświadczeń Biura Rachunkowości prowadzącego działalność - od 1989 roku! - pod tą samą nazwą, tj. ,,ACCO'' spółka cywilna.
Jako Firma Audytorska ACCO Sp. z o.o. działamy od 1995 roku, najpierw rozwijając działalność w dziedzinie badania sprawozdań finansowych, a później, niezależnie od spółki cywilnej (istniejącej nieprzerwanie) także jako uniwersalny dostawca usług księgowych.
Firma działa jako podmiot prawa handlowego w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (wpis do KRS 0000095902), ustawy o działalności gospodarczej oraz w oparciu o art. 10 Ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Uchwałą nr 132/63/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zostaliśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 1011.
Aktualnie zatrudniamy szesnastu pracowników na umowę o pracę oraz współpracujemy z osobami na umowę zlecenie i umowy o dzieło. Ponadto współpracujemy z biegłymi rewidentami i doradcą podatkowym.
Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw prywatnych, spółek z kapitałem krajowym jak i zagranicznym, stowarzyszeń i osób fizycznych. Obsługujemy podmioty gospodarcze w branżach: handlowej, produkcyjnej i usługowej.