Cennik
Firma Audytorska ACCO nie stosuje sztywnego cennika. Cena naszych usług uzależniona jest od ilości pracy, którą dla danej firmy wykonujemy. Cena zawsze ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości dokumentów oraz stopnia trudności problemów występujących w Firmie Klienta i można ją negocjować. Cenimy długotrwałe kontakty z Klientami, gdyż to pozwala na optymalizację kosztów naszych usług. Budujemy partnerskie relacje i jesteśmy nastawieni na świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
Ceny minimalne to:
500 zł netto za prowadzenie pełnej księgowości
200 zł netto za prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
obsługa płac i rozliczeń z ZUS:
3 pracowników - 50 zł
1 - 20 pracowników - 50 zł + 20 zł za każdego pracownika powyżej 3
21 i więcej pracowników - 350 zł + 15 zł za każdego pracownika powyżej 20
każda rozliczana umowa - zlecenie lub o dzieło wyceniana jest jak pracownik
Cena za obsługę prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów uzależniona jest nie tylko od ilości wpisów do księgi, również od ilości współwłaścicieli (PIT-5) oraz od ilości i stopnia skomplikowania sporządzanych dowodów wewnętrznych (amortyzacja - ilość środków trwałych, różnice kursowe - ilość transakcji dewizowych, dowody opłat bankowych - ilość wpisów, itp.)
Cena za prowadzenie pełnej księgowości uzależniona jest od rodzaju działalności gospodarczej (produkcja, handel, usługi), terytorialności transakcji handlowych (wewnątrzwspólnotowe transakcje, eksport, import), ilości magazynów (surowce, towary, wyroby gotowe), ilości księgowanych dokumentów (ilość kontrahentów, ilość transakcji bankowych, kasowych), stopnia skomplikowania wyceny świadczonych usług długoterminowych oraz wyceny robót w toku przy działalności produkcyjnej.
Przy przyjmowaniu zleceń indywidualnych, okazjonalnych, szacujemy pracochłonność i poziom kwalifikacji osoby, która te prace winna wykonać.