Oferujemy:
podstawowe usługi księgowe
prowadzenie pełnej księgowości w pomieszczeniach, na sprzęcie i oprogramowaniu ,,ACCO''
pełna obsługa księgowa w pomieszczeniach, na sprzęcie i oprogramowaniu Klientów
sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych
sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego
sporządzanie raportów i analiz dla zarządu
sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta
okresowe zastępstwa księgowych firm
wyprowadzanie zaległości księgowych
usługi organizacyjno-doradcze
pomoc przy rejestracji i prowadzeniu nowo zakładanych firm
organizowanie systemu rachunkowości dla nowo powstających firm
prowadzenie bieżących lub sporadycznych konsultacji księgowo-podatkowych
opracowywanie (lub współpraca przy opracowywaniu) dokumentacji do cen transferowych
prowadzenie postępowania likwidacyjnego
doraźna pomoc dla personelu działu księgowości (pogotowie księgowe)
bieżące nadzorowanie prac księgowych